Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก บาร์ริมหาด ที่หาดคลองโขง Where Else Resort หาดคลองนิน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา อาทิตย์ตก หาดพระเอ๊ะ หน้ารีสอร์ท Relax Bay Lanta

ทัวร์เกาะลันตา

 

โปรแกรมทัวร์เกาะลันตา

 

วันที่ 1 กรุงเทพ - ตรัง
18.00 น. นัดพบที่บริษัท ไทยทัวร์ โดยทีมงานไทยทัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดตรัง
วันที่ 2 หมูย่างเมืองตรัง - ทะเลตรัง - เกาะม้า - เกาะไหง - เกาะกระดาน - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะลันตา
08.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง ลิ้มลองหมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ แสนอร่้อย ยามเช้า เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง
10.00 น. นำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ในท้องทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า
11.00 น. ชมปะการังสวยงาม ณ เกาะไหง บริเวณแหลมเจ้าแม่กวนอิม
12.00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ เกาะกระดาน
13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร
14.30 น. นำท่านชมความงดงามของ ทะเลตรัง เที่ยว เกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี
16.30 น. เดินทางสู่เกาะลันตา เข้าพัก ณ ลันตาพาเลซ หรือระดับเดียวกัน
19.00 น. บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ในบรรยากาศส่วนตัว
วันที่ 3 เกาะรอกใน - เกาะรอกนอก
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. ลงเรือ มุ่งสู่ เกาะรอก - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน
10.00 น. ถึง เกาะรอกนอก ซึ่งมีหาดทรายขาวเนียนยาวกว่า 800 เมตร เล่นน้ำชมปะการังหลากสีสันบริเวณหาดม่านไทร
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บริเวณต้นไทรยักษ์ บรรยากาศร่มรื่น
13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง สามารถมองเห็นปะการังใต้น้ำ โดยไม่ต้องดำน้ำ แต่ไม่เหมือนลงไปสัมผัสให้เห็นด้วยตาตัวเอง
14.00 น. ดำน้ำบริเวณ ร่องน้ำตรงกลางระหว่างเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน บริเวณนี้มีสวนปะการัง สีสันสวยงามมาก เป็นแนวยาวราว 1 กิโลเมตร
15.00 น. ดำน้ำชมปะการัง บริเวณหาดศาลเจ้าแม่เกาะรอกใน น้ำใส สีฟ้าไพลิน
16.00 น. เดินทางกลับ เกาะลันตา
18.30 น. บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ตรัง - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางกลับท่าเรือปากเมง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
04.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info